Archive for August, 2009

h1

Two Dogs and Hindi

August 25, 2009

வட மாநிலங்களுக்கு வரும் பிற மாநில மாணவர்களால் சரளமாக ஹிந்தி பேச முடிவதில்லை. ஆனால் அவர்கள் வெளிநாடுகளுக்குச் செல்லும் போது ஆங்கிலத்தில் சரளமாகப் பேசுகிறார்கள். எனவே நமது நாட்டுக்குள் முக்கியத் தொடர்பு மொழியாக இருக்கும் ஹிந்தியை அனைத்து மாணவர்களும் அறிந்திருப்பது அவசியம். ஹிந்தியை அனைவருக்கும் கற்பிக்க நடவடிக்கை எடுக்க இதுதான் சரியான தருணம்.

மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் கபில் சிபல்

A man had two dogs – a big one and a small one. He wanted his dogs to go in and out of the house freely without him having to keep the house door open all the time. So he built two “trap doors” – one big trap door for the big dog and one small for the small dog. Neighbors who saw these two doors laughed at him and called him an idiot. Why put a big door and a small door? All that was needed was the big door. Both the big and the small dog could use it!

Indian government’s arguments for making Hindi the official or link language of India are as ridiculous as the need for a big door and a small door for the big dog and the small dog. Indian government agrees that English is needed for communication with the world, and every school in India teaches English after the fifth grade. Then the Indian government says that all of us should also  know Hindi  in order to communicate amongst ourselves within India. I ask, “Since every school in India teaches English, why can’t it be our link language? Why do Tamils have to study English for communication with the world and Hindi for communications within India? Do we need a big door for the big dog and a small door for the small dog? I say, let the small dog use the big door too!”

– C.N. Annadurai

நன்றி : www.tamiltribune.comAdvertisements
h1

என்ன கொடுமை இது!!

August 24, 2009

ஜனநாயகம் பொங்கி வழியும் இந்த நாட்டில் ஒரு மனிதன் தனது சொந்த‌ விருப்பப்படி,தனது கொள்கையின் படி தனது திருமணத்தை நடத்திக்கொள்வதற்கு கூட உரிமை இல்லை.பர்ப்பன ஆர்.எஸ்.எஸ் மதவெறி கும்பலின் அடியாள் படையாக‌‌ இந்த நாட்டின் ஜனநாயக நிறுவணங்கள் அனைத்தும் மாற்றப்பட்டு வருகின்றன.குறிப்பாக போலீசு கும்பல் இந்துவெறி பயங்கரவாத கும்பலின் சட்டப்பூர்வமான,ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட ரவுடி கூட்டமாக மாறி வருகிறது. தருமபுரி மாவட்டம் ஓசூரில் இயங்கி வரும் எமது புதிய ஜனநாயகத் தொழிலாளர் முன்னணி எனும் புரட்சிகர அமைப்பின் தோழர்கள் பார்ப்பனிய சடங்கு முறைகளை மறுத்து ஒரு திருமணத்தையும்,ஏற்கெனவே பார்ப்பனிய முறைப்படி திருமணம் செய்து அதன் பிறகு அமைப்புக்கு அறிமுகமாகி தோழர்களான பிறகு தற்போது பார்ப்பன அடையளங்களை அகற்ற விரும்பிய‌ பெண் தோழர்கள் தமது தாலிகளை அறுக்கும் ஒரு விழாவிற்கும் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு ஏற்படு செய்திருந்தனர்.இந்த விழாவை தெருவில் நடத்துவதன் மூலம் பார்ப்பனிய சடங்கு முறைகளை புறகணித்த ஒரு புரட்சிகர மணவிழாவை மக்களுக்கு அறிமுகம் செய்ய தோழர்கள் திட்டமிட்டனர். இதற்காக மக்க‌ள் மத்தியில் விரிவாக பிரச்சாரம் செய்தார்கள்,திருமணத்திற்கு அனைவரையும் அழைத்திருந்தனர். தமது முச்சையே நிறுத்தும் வேலைகளை செய்தால் பார்ப்பன‌ பாசிச‌ வெறி நாய்கள் சும்மா இருக்குமா ? தனது அடியாள் படையான போலீசை ஏவி விட்டு திருமணத்திற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்த பு.ஜ.தொ.மு ஒசூர் பகுதி அமைப்பாளர் தோழர் பரசுராமனையும் தோழரின் துனைவியாரையும் கைது செய்துள்ளது. பார்ப்பன பயங்கவாத பாசிச கும்பலை அடியோடு ஒழித்துக்கட்டாவிட்டால் அனைத்து ஜனநாயக உரிமைகளும் புதைக்கப்படும். இது மாபெரும் ஜனநாயக நாடு என்று புளங்காகிதமடைபவர்கள் இதற்கு என்ன விளக்கமளிப்பார்கள்? எதற்கும் வாயை திறக்காத ஒரு வர்க்கம் இருக்கிறது, அவர்கள் இனி மேலும் கண்களையும்,வாயையும் திறக்காவிட்டால் நாளை தனது பிரச்சனைகளை,தனது விருப்பப்படி,தனது வயால் கூட‌ புலம்ப முடியாதபடி இந்திய‌ ஜனநாயகம் மேலும் பல மடங்கு அதிகமாகியிருக்கும் !

News article

News article

நன்றி : Superlinks

h1

Club India’s 62nd Anniversary

August 15, 2009

India is one of the greatest concocted myths of the millennia. The myth that is being promulgated right from 1947 has found many a takers now. The takers have taken this myth beyond anyone’s expectation and there is hardly a need for the scoundrels to do any kind of propaganda to sustain this myth as the barbarians have taken it upon themselves to uphold this foolish myth.
How would this myth hold for more than six decades is quite surprising but not shocking. The druids of this cocktail called ‘Indian’ have cleverly laced this with another cocktail called ‘Hinduism’, a mix of which is sure to get anyone high just enough to render anyone bamboozled for a long time if not forever. This cocktail ‘Indian’ is relished in ‘Club India’ which has a very limited access and is served over the table at a rather affable cost but with a strict condition that no one turns the table on them, the server. People who turn the tables on them, the server would have to face dire consequences which would include being branded (not labeled as ‘branded’ has got a better USP) as outcastes, traitors, minorities, terrorists and so on so forth and result in their expulsion from the lounge to the backyard. So the owners of this ‘Club India’ want the people to shut up, get high and get lost without meddling with their affairs as they go about ravishing and ravaging through the backyards filling in their tills with blood stained ‘Gandhis’. In the past decade the lounge has seen a sharp increase in its patrons. These patrons are more than happy to be inside as they guzzle down their pints of ‘Indian’ and are more than loyal to heap praises for this ‘Club India’ and have rather conveniently forgotten what they have gone through in the backyards. ‘We’ve chandryan’, ‘we’re an atomic super power’, ‘we’re the only humans on earth’, ‘we’re divine’ are the chants of this rather boisterous crowd as they stare through the windows,  millions are being exploited, subjugated and plundered. This cocktail ‘Indian’ is quite a drink as it not only inhibits the mental faculties in a person it also creates hallucinations.
Today is ‘Club India’s’ 62nd anniversary and members at the club are given double shots of ‘Indian’ and things are going to run amuck with the patrons going to extreme ends to prove their fondness to the club. They will come up with stories about the club which would put to shame the greatest ‘paati’ story ever told and of course there will be assertions by those delusional patrons that things will have to get better in the near future so that everyone could be accommodated in the club and there are those simply oblivious to anything and everything having positioned themselves right next to the bar table waiting for the next round.
Meanwhile high above this lounge in the V.I.P room the members (it is a highly controlled sterile environment where its member range in the few hundreds, who are the real stake holders) are laughing their asses-off listening to the patrons. Cheers.

h1

India and its Patriots

August 15, 2009

India is a peculiar country and her nationalists and patriots are a peculiar people. A patriot and a nationalist in India is one who sees with open eyes his fellowmen treated as being less than men. But his humanity does not rise in protest. He knows that men and women for no cause are denied their human rights. But it does not prick his civic sense to helpful action. He finds whole class of people shut out from public employment. But it does not rouse his sense of justice and fair play. Hundreds of evil practices that injure man and society are perceived by him. But they do not sicken him with disgust. The patriot’s one cry is power and more power for him and for his class. I am glad I do not belong to that class of patriots. I belong to that class which takes its stand on democracy and which seeks to destroy monopoly in every shape and form. Our aim is to realise in practice our ideal of one man one value in all walks of life, political, economic and social. It is because representative government is one means to that end that the Depressed Classes attach to it as great a value and it is because of its value to us that I have urged upon you the necessity of making your declaration subject to its fulfilment. You may tell me that the Depressed Classes have your sympathy. My reply is, for a stricken people what is wanted is something more concrete, something more defined. You may despise me for being unduly apprehensive. My reply is it is better to be despised for too anxious apprehensions; rather than be ruined by too confident a security.
-Dr.Babasaheb Ambedkar, 19th January 1931 at the RTC in London

h1

Religious ‘freedom’ in India

August 14, 2009

It is a known fact that in Hindu majority India, minorities have always had it hard. Among the people who convert to other religions, mostly it is the dalits who form a significant percentage. The main reason they do so is to escape the oppression they face from the so called upper castes who refuse to treat them even as humans let alone as equals. But even this doesn’t seem to have alleviated their situation. From anti-conversion laws in TN to genocides in Gujarat and Orissa the obstacles they face is beyond words. A recent report from U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF) has confirmed this.

Excerpt

“It is extremely disappointing that India, which has a multitude of religious communities, has done so little to protect and bring justice to its religious minorities under siege”

The report has only reiterated only what most of us know already.As expected, the Indian government has termed the report ‘regrettable’. This is not the first time the Indian Govt has turned a deaf ear to such findings. When the issue of caste based discrimination came up at a anti-racism conference in South Africa some years ago, India refused to accept that the caste system was a form of racism and went on to proclaim that the practice was fast declining when the actual facts showed exactly the opposite. The first step to rectify any issue is to accept the fact that there is an issue. It seems like the Indian goverment is totally oblivious to this fact.All it wants to do is to paint a rosy picture of its multilingual, mulitcultural heritage, conveniently ignoring the travails faced by millions of its own citizens.

h1

Welcome to the Machine

August 4, 2009

I’ve been closely following the news and reading a lot of stuff for some time now as to whats been happening around the world and incidents/facts relating to them. Big thanks to google and wikipedia. I personally think that these two sites are certainly a big revolution in this information age. Talking about information age, I think people dont really criticise enough and question the information presented to them. Especially the media including newspapers and news channels incl BBC, CNN and all the other major players. On analysing these mediums of information in this new age you will be absolutely dumbstruck when you get to know how biased, manipulated and subterfuged is the information they provide. I blame all the literate, white-collared i-am-happy-the-way-i-am young minds of the world. They just don’t realise that right from the way they are brought up to the way the complete their education to getting a job and supporting their family, its never the way you want it to be, its how a group of people who decide things that happen in and around us want you to be. In fact those who think that they are having a dream job or they are living a dream, i pity you. I would like to quote Pink Floyd here,

Welcome my son, welcome to the machine.
Where have you been?
It’s alright we know where you’ve been.
You’ve been in the pipeline, filling in time,
Provided with toys and ‘Scouting for Boys’.
You bought a guitar to punish your ma,
And you didn’t like school, and you
know you’re nobody’s fool,
So welcome to the machine.

Welcome my son, welcome to the machine.
What did you dream?
It’s alright we told you what to dream.
You dreamed of a big star,
He played a mean guitar,
He always ate in the Steak Bar.
He loved to drive in his Jaguar.
So welcome to the Machine.

That is just the way everyone including me is living. Its all about the machine. We need to break this machine. Break it in such a way that even the footprints are not left out. Its not that easy that everything’s become a lost cause these days. Media plays a big part in holding this machine together. Money is another good-for-nothing commodity that has become such a big part of our lives that everything we do, every feeling we have at the end of the day is determined by one big thing.. MONEY… How has money become more important that a person’s life? Well it has been made that important. Without money can you imagine speding even a day of your life. We need to break these shackles. Its high time now. Well for the fact, the machine cannot hold itself for long. We are already seeing those signals.. The economic recession bull crap.. It ought to happen and unless this machine is brought down it will again happen, the cycle will never end. Wake up young minds, start questioning this illusion of reality, stop the corporations, the rich elitist mfs of the world, stop them from gettin richer by killing hundreds and thousands of people. The realization here in itself is such a big threat to this Machine. The lines

What did you dream?
It’s alright we told you what to dream.

is what it is and will be unless there’s a big revolution. Stop being dumb, there’s more to life that just crap movies (Kollywood/Bollywood in particular) and sports (Cricket/Golf in particular). Stop the Machine. Lets create a new age revolution. Stop the capitalists. Stop the racists. Stop the religious heads. Enough is enough, Just can’t take anymore bullshit. Lets make sure that atleast the next generation live a better life.

h1

‘India Shining’

August 1, 2009

‘Why care about these ppl…lets build more nuclear submarines and show the world what a powerful country India is…BTW, don’t forget to ask these guys to make sure our shithouses are clean – bharat mata ke jai’